Innhold

Orange nivå fortsatt - 19. mai 2018

I Mjøsa har vannstanden sunket 1 cm siden igår og er på morgenen i dag 124,34 moh, på lokal skala 6,65. Vannstanden ventes å avta mer i dagene fremover. 

Vi følger situasjonen og vil sende ut nye varsler ved behov. Vi oppfordrer dere også om å følge med på  www.varsom.no 

Fra www.varsom.no

Vi anbefaler at innbyggerne sikrer egne eiendeler. 
Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

Tidligere informasjon om dette 


Publisert: 19.05.2018 15:32:00
Sist endret: 19.05.2018 15:20