Eidsvoll Ullensaker Blad hadde den 31. januar et oppslag på sine nettsider om endringer i varesortiment og rutiner ved kjøkkenet på Vilberg helsetun. Dette har medført mange reaksjoner, ikke minst i sosiale medier.

Vi ser at det er behov for noen presiseringer og forklaringer fra kommunens side.

For det første, dette dreier seg ikke om budsjettkutt og økonomiske innsparinger.

Dette går på noen nødvendige tiltak for å unngå unødig lagerbeholdning på kjøkkenet grunnet lagerkapasiteten. For å oppnå dette, reduseres standardutvalget av pålegg og kjeks noe. Dette er endret fra 31 til 20 påleggssorter og fra 7 til 3 kjekssorter. I tillegg er det lagt opp til at brus og sjokolade normalt skal bestilles til avdelingene en gang i uka, mot helg, uten at dette vil gå utover tilbudet til pasientene. Spesielle ønsker og behov som pasienter måtta ha, blir imøtekommet utover dette standardsortimentet.

Det vil fortsatt være et rikholdig tilbud ved sykehjemmet, og ingen vil mangle verken mat eller godsaker de måtte ønske.

I tillegg til hensynet til varebeholdningen, vil disse justeringene bidra til å redusere matsvinnet, noe som også er viktig.

 

Nina Dahl Martinsen, Kommunalsjef Helse og mestring


Publisert: 31.01.2024 19:46:50
Sist endret: 31.01.2024 19:46