Innhold

Vårflom 2020

Det er store snømengder i fjellet, og NVE varslet tidlig i april at det er større sannsynlighet enn vanlig for stor vårflom i Mjøsa og Vorma og varslet videre i mai at sannsynligheten øker jevnt. I følge NVE kan flomtoppen i Vorma/Mjøsa ventes fra begynnelsen av juni til begynnelsen av juli med et nivå mellom 123,7 og 124,7 moh. (NN2000). Dette er 30 cm lavere enn først forventet men NVE presiserer imidlertid at flomtoppen kan bli både høyere og lavere enn dette avhengig av været framover.

Kommunen anbefaler at innbyggerne sikrer egne eiendeler, og at du følger NVEs oppdateringer på www.varsom.no. Her kan du også registrere deg for sms- eller e-postvarsling.

NVEs vårflomanalyser 2020

  • Vårflomanalyse 24. juni 2020 Det er fortsatt mye snø i fjellet, og varmt vær fører til stor snøsmelting og høyt tilsig til Mjøsa.Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.

  • Vårflomanalyse 16. juni 2020. Mjøsa har steget med 5 cm siste døgn, og det forventes at stigningen vil øke framover på grunn av kraftig snøsmelting i høyfjellet. Pr. i dag er det omtrent 0,7 m opp til gult nivå i Mjøsa. Det er utstedt gult farevarsel for øvre deler av Lågen.

  • Vårflomanalyse 5. juni 2020. Ut fra dagens værprognoser antar NVE at  vannstanden i Mjøsa vil stige med om lag 1 m den kommende uka. Vannstanden vil fortsatt være under gult varslingsnivå om en uke. 

  • Vårflomanalyse 20. mai 2020 De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver. Sannsynligheten for storflom er uendret siden analysen 14. mai 2020

Tiltak og råd

Sikre egne eiendeler - hva kan du gjøre?

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no 
  • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (bil, campingvogn langs elver og bekker) og utsatte steder (kjeller)
  • Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv
  • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger
  • Kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser både på oransje og rødt; i enkelte, sjeldne tilfelle også på gult nivå.
  • Les mer om forebygging av skader ved flom- og jordskredfare her.

Publisert: 07.07.2020 08:27:00
Sist endret: 08.07.2020 14:03