Innhold

Vårflom 2020

Norges vassdrags og enerigidirektoratet (NVE) varslet tidlig i april at det er større sannsynlighet enn vanlig for stor vårflom i Mjøsa, Vorma og Glomma. Hva som skjer videre fremover, er svært avhengig av den videre værutviklingen. 

Kommunen anbefaler at du  sikrer egne eiendeler, og at du følger NVEs oppdateringer på www.varsom.no. Her kan du også registrere deg for sms-og/- eller e-postvarsling.

Flomtoppen kan bli både høyere og lavere enn varslet avhengig av været framover. Beredskapsledelsen i kommunen overvåker utviklingen kontinuerlig og gjør nødvendige forberedelser. 

Vårflomanalyser for Eidsvoll 2020

 

 • Vårflomanalyse 7. juli 2020 Vannføringen i Vorma ligger pr. 7. juli på grønt nivå. Altså det har sunket litt. Hva som skjer videre fremover, er svært avhengig av den videre værutviklingen. Kjøligere vær gir redusert snøsmelting i høyfjellet, men noe mer regn utover i uken vil kunne opprettholde et relativt stort tilsig, og medfølgende høy vannstand i Mjøsa. 

 • Vårflomanalyse 24. juni 2020 Det er fortsatt mye snø i fjellet, og varmt vær fører til stor snøsmelting og høyt tilsig til Mjøsa.Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.

 • Vårflomanalyse 16. juni 2020. Mjøsa har steget med 5 cm siste døgn, og det forventes at stigningen vil øke framover på grunn av kraftig snøsmelting i høyfjellet. Pr. i dag er det omtrent 0,7 m opp til gult nivå i Mjøsa. Det er utstedt gult farevarsel for øvre deler av Lågen.

 • NVEs vårflomanalyse 5. juni 2020. Ut fra dagens værprognoser antar NVE at  vannstanden i Mjøsa vil stige med om lag 1 m den kommende uka. Vannstanden vil fortsatt være under gult varslingsnivå om en uke. 

 • NVEs vårflomanalyse 20. mai 2020 De nærmeste dagene ventes det stigende temperatur i hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder, med påfølgende vannføringsøkning i bekker og mindre elver. Sannsynligheten for storflom er uendret siden analysen 14. mai 2020

 • NVEs vårflomanalyse 14. mai 2020Det er beregnet mer enn 60 % sannsynlighet for å overstige nivået for 10-års flom

 • NVEs vårflomanalyse 7. mai 2020 sannsynligheten for stor vårflom i Vorma og Mjøsa har øker jevnt

 • NVE’s vårflomanalyse 15. april 2020  større sannsynlighet enn vanlig for stor vårflom i Mjøsa og Vorma.  

Tiltak og råd

Sikre egne eiendeler - hva kan du gjøre?

 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no 
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (bil, campingvogn langs elver og bekker) og utsatte steder (kjeller)
 • Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger
 • Kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser både på oransje og rødt; i enkelte, sjeldne tilfelle også på gult nivå.
 • Les mer om forebygging av skader ved flom- og jordskredfare her.

Publisert: 22.04.2020 12:34:54
Sist endret: 17.12.2020 18:38