Innhold

Jord- og flomskredfare, gult nivå

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra torsdag morgen, 40-50 mm over større områder og lokalt opp mot 70 mm på 24 timer. Det blir kraftig temperaturøkning på torsdag. Nedbørmengden og nedbørens plassering er usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg med på værradar og varselet fra Meteorologisk Institutt.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

  • Faren øker torsdag morgen
  • Faren minker fredag kveld

Betydning av varselnivået- gult

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Fakta og annen nyttig informasjon

 

 


Publisert: 05.06.2019 12:27:23
Sist endret: 05.06.2019 12:27