Innhold

Jord- og flomskredfare - gult nivå 9. oktober 2018

Det ventes mye regn fra lørdag ettermiddag til mandag morgen, opp mot 120 mm på 48 timer, men mindre i indre strøk. Nedbøren ventes som regn også i fjellet, opp til 1400 moh.
Faren øker lørdag kveld og natt til søndag. Faren minker mandag. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Varsom.no

www.varsom.no  kan du finne mer informasjon om dette varselet.

Oppdateres jevnlig

På disse siden holdes vi løpende orientert. Her finner du også råd om hva du kan og bør gjøre 

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Betydning av varselnivået

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.


Publisert: 09.11.2018 15:47:32
Sist endret: 09.11.2018 15:47