Vi ønsker dine innspill til rulleringen 

Kommuneplanrullering er i henhold til plan- og bygningsloven en åpen prosess som forutsetter medvirkning fra almennheten, det vil si at man skal ha mulighet til å påvirke innholdet i ny plan ved fremsetting av skriftlige innspill og merknader til kommunen. Denne varslingen representerer en slik mulighet til å påvirke innholdet i ny kommuneplan. 

All nødvendig informasjon om planarbeidet - høringsfrist, kontaktinformasjon, forslag til planprogram og arealstrategi, er tilgjengelig som egen sak på kommunens høringsportal.

 

Forslag til planprogram og arealstrategi


Publisert: 09.09.2022 13:24
Sist endret: 12.09.2022 14:15