Innhold

Ved en rutinekontroll ble det påvist lave verdier av miljøkoliforme bakterier ved noen prøvepunkter i vannledningsnettet i Feiring. Det er ikke påvist E.coli eller intestinale bakterier.
Vannverket undersøker mulige kilder til avviket, men opprinnelsessted er foreløpig ikke avdekket.
Eidsvoll kommune sender ut melding dersom det blir endring eller opphør av kokevarsel.

Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling.
www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel

Kokevarslet gjelder IKKE abonnenter i leveringsområdet Eidsvoll. Dette er fra Minnesund og sørover.


Publisert: 27.09.2019 13:08:24
Sist endret: 27.09.2019 13:08