Innhold

Vedrørende utsendt sms

Bakgrunnen for utsendelse av sms er manglende innbetaling av kommunale gebyrer for 4. kvartal 2019 for en del abonnenter. Ved en feiltakelse har sms'en blitt sendt ut til flere enn den skulle. Dersom du har betalt for 4. kvartal eller ikke er eier av bolig i Eidsvoll kommune, kan du se bort fra denne meldingen.


Publisert: 13.01.2020 14:25:51
Sist endret: 13.01.2020 14:25