Innhold

Minnes de døde – forebygge nye dødsfall

I forbindelse med verdens overdosedag arrangeres det førstehjelp- og kameratredningskurs for rusavhengige, venner og pårørende

  • tirsdag den 28. august 2018 kl. 12.00 - 14.00, på Solsiden i Myhrersvingen 24, Eidsvoll. 

Her vil det også gis informasjon om Eidsvoll kommunens tjenestetilbud til rusavhengige og det vil bli muligheter for å avtale samtaler.

Litt informasjon tjenestetilbudene

Har du spørsmål?

Ta kontakt med en av oss i Avd. Rus og psykiskhelse via tlf 66107570

Det finnes også informasjon om overdosedagen generelt på facebook: https://www.facebook.com/overdosedagen 


Publisert: 23.08.2018 13:13:39
Sist endret: 23.08.2018 13:13