Vi gjør hverandre gode – trivsel og vekst i grunnlovsbygda

  • Redelige
  • Nyskapende
  • Profesjonelle
  • Inkluderende

*Vi gjør hverandre gode*. Dette er hovedteksten i vår (Eidsvoll kommunes) verdiplattform.

Avdelingsleder er stolt og imponert!

Den siste tiden med Covid-19-situasjonen og ny arbeidshverdag har avdelingsleder ved renholdsavdelingen kjent på at dette virkelig stemmer!
Kommunikasjon og samarbeid med helsebygg, barnehager, skoler, sykehjem, aktivitetssentre og andre virksomheter, fagforeninger og enkeltpersoner har vært avgjørende for at vi i Renholdsavdeling skal få gjort en best mulig jobb.

Avdelingsleder, Vibeke Semb sier videre at hun er stolt og imponert over endringsviljen og flexibiliteten som renholdere viser.

Riktig faglig kompetanse i renhold er veldig viktig.

Renholdsavdeling har  de siste ukene, ofte på kort varsel, vært nødt til å endre på mye. Rutiner, økt frekvens, arbeidstider og flytting til andre arbeidssteder hvor behovet for renhold er større. 
Renholdsavdeling har stått sammen som en gruppe, en enhet, ett lag og ett team. Alle har tatt til seg den ene oppgaven etter den andre med stor faglig interesse og engasjement.

Riktig faglig kompetanse i renhold er veldig viktig.

Digitale løsninger har vært svært nyttig for oss.

Renholdsavdeling benytter digital renholdsplan på Ipad. Clean pilot-konseptet sikrer dokumentasjon av oppgaver og gjør infomasjon lett tilgengjelig for oss. Digitale løsninger har vært svært nyttig, og spesielt i denne perioden.
Digitale løsninger til bruk i arbeidslivet er spennende og Renholdsavdelingen iI Eidsvoll kommune ønsker å være med på denne utviklingen.

Foto og video

Foto/video er laget av Vibeke Semb, avdelingsleder for renholdsavdelingen og inneholder flere dyktige renholdere med god digital kompetanse i Eidsvoll kommune. 

Eidsvoll kommune - renholdsavdelingen - vi gjør hverandre gode - musikk - video-1588577792.mp4


Publisert: 04.05.2020 10:12
Sist endret: 24.06.2021 12:14