Kommunene i Gardermoregionen innfører nytt sak- og arkivsystem

I slutten av oktober er det vår tur til å skru av det gamle sakssystemet og skru på samt overføre alle pågående saker til det nye saksbehandlings- og arkivsystemet. 

I en to-ukers periode (23. oktober 2020 - 6. november) må det derfor påregnes forsinkelser i all pågående saksbehandling. Vi håper på forståelse for dette.

Ny skjemaløsning

I tillegg til nytt saksbehandlingssystem vil vi også få på plass helt nye skjemaer. Vi skal etterhvert gå over til flere og bedre digitale løsninger når det gjelder våre skjemaer.  Det kan være at du i denne perioden kan oppleve at noen skjemaer er utilgjengelig. 

Ny postliste

Den gamle postlista vil ligge tilgjengelig en god stund fremover og senere vil det ligge to postlister tilgjengelig. En som viser til det gamle systemet og en som viser oss inn til den nye postlista. Dette vil komme tydelig frem her på våre nettsider, der postlistene ligger idag, når den tid kommer.

Den nye postlisten skal kunne gi deg enda bedre oversikt over dokumentene i sakene.

Det kan være at postlisten(e) er utilgjengelig i kortere perioder, men ta kontakt om det er noe du trenger innsyn i - så er vi behjelpelig med dette så snart vi kan. 

Fakta 

Kommunene i Gardermoregionen har sammen med Digitale Gardermoen IS jobbet med dette omfattende prosjektet i lang tid. Det er et stort prosjekt man har jobbet intenst med, både i fasen frem til kontraktsinngåelse med Acos (for ett år siden) og med planlegging og implementeringen etter at leverandør ble valgt. 
Nå er endelig tiden inne for å implementere systemet i hele organisasjonen og ut til dere! Vi, kommunene, får nå et nytt og mer moderne saksbehandlingssytem som også legger godt til rette for videre utvikling.

Vi gleder oss til å ta dette nye systemet i bruk og ber som sagt om forståelse for forsinkelser nå i overgangen til nytt system og beklager de eventuelle ulempene dette måtte medføre.


Publisert: 21.10.2020 12:23:19
Sist endret: 21.10.2020 15:02