Innhold

I perioden 3. april t.o.m 6. april

På grunn av oppgradering av vannbehandlingsanlegget i Feiring fra tirsdag 3. april til og med fredag 6. april vil det være nødvendig for abonnenter med vanntilførsel fra Damtjern vannverk å koke vannet.

Helt avstengt noen timer for noen få (oppdatert)

For abonnenter i området ovenfor ovenfor Melby høydebasseng og i Svenbyvegen vil vannet være helt avstengt 3. april 09:00 til 13:00. Misfarget vann må påregnes etter dette og kokevarsel gjelder i perioden som nevnt ovenfor; 3. - 6. april. Alle disse har fått egen sms i tillegg til den som er sendt alle. 

Årsak til kokevarselet

Oppgradering av UV-anlegg

Eidsvoll kommune skal oppgradere vannbehandlingsanlegget i Feiring. Eksisterende anlegg har behov for oppgradering og skal erstattes med et nytt og moderne rensetrinn. Dette vil gi en bedre leveringssikkerhet og trygghet med hensyn til vannkvalitet i Feiring.

Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstittutet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling. Kokevarsel.pdf

Har du spørsmål om arbeidene kan du kontakte driftsleder Arnfinn Hjell på tlf. 48 10 65 76.

Tidligere info: 

Forvarsel om kokepåbud i Feiring i uke 14


Publisert: 03.04.2018 10:13:50
Sist endret: 03.04.2018 10:13