Innhold

Vi du være med på laget og etablere gode bomiljøer?

Vi trenger flere vernepleiere/høgskoleutdannede og er på jakt etter dyktige fagfolk. Mange spennende stillinger vil dukke opp snart! 

Nye og moderne boliger er under oppføring

Vi bygger flere nye  moderne og funksjonelle boliger for mennesker med utviklingshemming og psykiske helseutfordringer!

Boligene vil ligge på Frankens og nye Gruehagan og mange faste ledige stillinger vil dukke opp på vår hjemmeside! Følg med på våre utlysninger!

Stillingene vi lyser ut vil være svært interessante for nyutdannede.

 • Vi har fokus på kompetansehevende tiltak og kan tilby deltakelse i månedlige fagforum, regelmessige kurs i forhold til diagnose, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, og målrettet miljøarbeid.
 • Vi jobber målrettet i ulike faggrupper for intern kompetanseheving!
 • Du vil kunne fortsette din faglige utvikling og etablere spisskompetanse til beste for brukeren!
 • Veiledning individuelt og i grupper, håndtering av utfordrende adferd og høyt faglig fokus er viktig for oss. Det tilstrebes deltakelse på det årlige NAFO- seminar, hvor vi har deltatt de 3 siste årene!

Kommunen vår vokser  og det utvikles og etableres kontinuerlig nye tilbud til innbyggerne både kommunale, frivillige og fra næringslivet. Vi har et koselig sentrum (Sundet) beliggende ved Vorma, utgangselven fra Mjøsa, et av Skibladners få stoppesteder! Vi har også et flott og nytt kjøpesenter sør i bygda!

Ønsker du muligheten til være med å bygge opp et helt nytt fagmiljø? Vil du være med å bidra til å utvikle gode tjenester til en spennende og utfordrende målgruppe?

Da er du antagelig akkurat den vi leter etter!

Toget fra Oslo tar ca 35 min! Det går tre ganger i timen! Vi har tre togstasjoner i bygda!

Kommunen er også et godt sted å bo og hus og leiligheter er rimelige!

Det er flott å være ansatt i vår kommune:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutdanning
 • Fagutvikling og fagtid
 • Glade og fornøyde ansatte
 • Sosialt fellesskap
 • Nærhet til ledelsen med flat struktur
 • Eidsvoll kommune satser og gir muligheter til ansatte
 • Høgskoleansatte blir gitt tillitt og får mye ansvar

Organisasjonskart

Helse og bistand er sammensatt av mange ulike faggrupper med tjenester til et stort omfang av målgrupper. Det er mulighet for mange spennende jobber. Virksomheten er direkte underlagt rådmann, kommunen har flat struktur som gir raske svar!

Nedenfor ser du et bilde av vår organisering samt lenke til fullt dokument

Organisasjonskart Eidsvoll kommune - Helse og bistand.pdf

Organisasjonskart Eidsvoll kommune - januar 2018.pdf

Kreativt rekrutteringsarbeid

Monica Paulsen og Bodil Seierstad, begge vernepleiere i virksomheten fikk i oppdrag å komme med kreative forslag i forbindelse med rekruttering. Dette har resultert i oppsøkende virksomhet ut mot universitet og høyskoler, deltakelse på karrieredager og eksponering i sosiale medier. De har utarbeidet brosjyrer og roll up og er flotte ambassadører for Eidsvoll kommune! 

Monica og Bodil, brosyre og rollup

 

Ledige stillinger

Du vil, til enhver tid, finne våre utlyste stillinger her - Følg med på våre utlysninger! 

Disse får du også tak i øverst på sidene våre, der det står kontakt oss og så videre, her finner du også lenke til ledige stillinger. 


Publisert: 19.02.2018 14:06:11
Sist endret: 19.02.2018 14:06