Vi behøver flere hender i helsetjenestene våre.

Pandemien har vart i snart to år. Dette er krevende for kommunen og for våre ansatte som står på for å holde hjulene i gang. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med innbyggere, gjerne med helsefaglig bakgrunn/erfaring, som kan bidra og utgjøre en «ressursbank». Studenter oppfordres spesielt til å ta kontakt.

Kan du bidra?

Vi har behov for personer som kan ta oppdrag i smittesporingsteam, på teststasjonen, eller i helsevirksomhetene. Interesserte kan sende e-post til bemanning@eidsvoll.kommune.no

Du må oppgi:

  • Navn, alder og kontaktinformasjon (mobil og epost)
  • Utdanning og erfaring
  • Hvor mye du kan jobbe
  • Hvor du kan tenke deg å jobbe:
    • teststasjon
    • smittesporing, 
    • tilkallingsvikar på institusjon eller hjemmetjeneste

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Her kan du lese mer om hva de forskjellige oppgavene kan gå ut på

Smittesporing.

Arbeidet består i oppfølging av innbyggere og deres nærkontakter som får påvist smitte. De som bistår i smittesporingsarbeidet, inngår i en vaktordning. Arbeidet kan gjøres hvor som helst i fra, så lenge man har tilgjengelig en pc og en telefon. Kjennskap til bruk av pc er altså å foretrekke. Arbeidets intensitet avhenger av smittesituasjonen i kommunen.

Testing

Teststasjonen er lokalisert i Badet kulturtun, og har for tiden åpent hver dag, hovedsakelig på dagtid. I tillegg til selve testingen, er det også annet arbeid, som f. eks. pakking av hurtigtester,

Hjemmebaserte tjenester og sykehjem

Dette er kommunens ordinære tjenester til innbyggerne, uavhengig av pandemien. Her er det alltid behov for flinke folk som kan bidra og avlaste våre faste ansatte. Dersom du skal jobbe i hjemmebaserte tjenester må du ha førerkort kl. B.

 

Helse og bistand

Tilkallingsvikarer til virksomhet Helse og bistand, i hovedsak heldøgnstjenester til barn og voksne med utviklingshemming, i boliger og på avlastning

 


Publisert: 14.01.2022 13:42
Sist endret: 14.01.2022 13:43