Videreføring av rødt nivå for skoler og barnehager i Eidsvoll

Det ble i Kommunestyret, tirsdag 13. april, enstemming vedtatt at drift av barnehager og skoler videreføres på rødt nivå de to neste ukene, uke 16 og 17.

Alle FHI sine kriterier for rødt nivå i skoler og barnehager er fortsatt til stede i Eidsvoll. 

Når det gjelder barnehager og skoler på rødt nivå, er det ikke anledning til å iverksette dette for lengre perioder basert på forebygging, det eneste legale alternativet i saken er derfor å eventuelt avkorte perioden det er lagt opp til. 

Smittesituasjonen i Eidsvoll og i regionen følges og vurderes fortløpende. Det er jevnlige møter i kriseledelsen og  smitteverntiltakene oppdateres i tråd med nasjonale og regionale anbefalinger og regler. 

Alt rundt smittesituasjonen i Eidsvoll er samlet her


Publisert: 14.04.2021 10:10
Sist endret: 14.04.2021 10:11