Vil du hjelpe oss og forbedre nettsidene?

Det vil komme en spørreundersøkelse på vårt nettsted med spørsmål til deg om hvordan du opplever nettsidene. Vi trenger din hjelp, og håper du vil ta deg tid til å svare. Det tar få minutter og undersøkelsen er anonym.

Det er viktig for oss å vite om du får løst det du kom for på en enkel og rask måte. I løpet av 2023 kommer vi til å jobbe med å forbedre nettsiden vår, og dine svar vil hjelpe oss i dette arbeidet.

NB! Hvis undersøkelsen blir borte for deg, eller hvis du lukker den og likevel ønsker å svare på spørsmålene kan du: 

  • Åpne våre sider på nytt, så vil den dukke opp igjen. 
  • Du kan klikke på denne knappen Hjelp oss å forbedre nettsidene våre
  • Eller du kan gå til Kommune-Kari - hun har også laget en knapp til brukerundersøkelsen i oppstartvinduet sitt

Publisert: 21.12.2022 13:59:47
Sist endret: 04.01.2023 15:43