Innhold

Stort engasjement i Gardermoregionen

 - Vi går spennende tider i møte!

Gardermoregionens ordførere har engasjert seg sterkt i å få OsloMet til å rette blikket nordover og se potensialet som ligger i å etablere sitt nye Campus i enten Ullensaker eller Eidsvoll. 

Det inviteres til dialog i november

OsloMet vil, etter initiativ fra Gardermoregionen, invitere interessenter til en Dialogkonferase i løpet av november for å få innspill og idèer til videre arbeid med planleggingen. Her kommer også ordførerne til å være på banen for å snakke varmt om regionen vår! 

Vi i Eidsvoll gleder oss til det videre arbeidet!

 


Publisert: 09.09.2020 13:33:00
Sist endret: 09.09.2020 14:43