Innhold

Vold i nære relasjoner

Julehøytiden står foran oss, og samfunnet er annerledes på mange måter, det gir risiko for vanskelige familiesituasjoner med fare for vold.

I tillegg til nasjonale hjelpetelefoner kan Eidsvoll kommune tilby hjelp til innbyggerne på ulikt vis

 • Avd. Rus og psykisk helsetjeneste – telefon.nr 66 10 75 70
 • Barneverntjenesten - telefon nr. 66 10 70 00
 • Vurderingsteam Helse og bistand - telefon nr. 66 10 70 00
 • Akutt hjelp ytes av nødetatene;

  • politi 112, ambulanse 113 og legevakt 116117
 • Barnevernvakt kan kontaktes dersom barn er i fare.

  • Telefon nr. 64 99 32 70
 • Akutt hjelp ytes også av Romerike krisesenter 24 timer i døgnet

  • Ta direkte kontakt med Romerike krisesenter på døgnåpen telefon 66 93 23 10 
   - Our telephone number is 66 93 23 10, and always available for answer
  • Dersom henvendelsen ikke haster kan du sende oss en e-post på post@rkrise.no,
  • eller du kan sende oss en melding via vår facebookside.

Mer informasjon rundt Vold i nære relasjoner finner du under Helse, omsorg og velferd på våre nettsider


Publisert: 03.12.2020 13:06:47
Sist endret: 03.12.2020 13:18