Innhold

Dato; 4 februar
Tid;   08.30 - 10.00
Sted; Teams 

Program:

 • Velkommen!
  • ved Hege Svendsen, Eidsvoll Kommune 
 • Status og aktivitet i regionen.
  • ved Runar Bålsrud, Innovasjon Gardermoen
 • Dette kan vi bidra med.
  • ved Mats Olsen, Etablerertjenesten
 • Orientering om kompensasjonsordningen for næringslivet
  • med Bjørnar Dokka, ECIT Viken
 • Kommunale støtteordninger for Eidsvoll
  • ved Hege Svendsen, Eidsvoll Kommune
 • Dialog med og spørsmål fra næringslivet før vi avslutter.
  • ​vi er interesserte i høre blant annet om hvilke utfordringer dere har i forhold til støtteordningene. 

Dersom du ønsker å delta, send mail til varaordfører Hege Svendsen for å få tilsendt link.

 

Vi gleder oss til å se deg og til å høre hva du synes!


Publisert: 01.02.2021 15:11:43
Sist endret: 24.06.2021 13:53