Badet opplærings- og aktivitetssenter (BOA)

Leder i BOA:

Ida Wenger

Tlf. 457 33 797

Vår facebookside:

BOA på facebook

Dette er et tilbud for voksne personer med  psykisk utviklingshemmede og andre med ulike bistandsbehov, som gir meningsfylte og tilpassede aktiviteter og opplæring. Felles for alle avdelingene er aktivitet og sosialt samvær.