Innhold

Avdeling aktivitet og bistand

Avdeling for aktivitet og bistand yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Herunder mennesker med utviklingshemming i kombinasjon med eventuelle andre funksjonshemminger eller tilleggslidelser.

Vi har åtte forskjellige boenheter med leiligheter hvor hovedtiltakene er praktisk bistand i eget hjem. Disse boenhetene er tilknyttet personalbaser.

BOA (Badet opplærings- og aktivitetssenter) er et tilbud som gir meningsfylte og tilpassede aktiviteter og opplæring. Avdelingen har også fritidskontaktordning og tilrettelagte arbeidsplasser.

Dette er tjenester som det må søkes om på egne søknadskjemaer og sendes til Tildelingsenheten i kommunen.

 


Publisert: 17.11.2016 13:50:02
Sist endret: 17.11.2016 13:53