Kontaktinformasjon BOA

BOA administrasjon

- Borgen - Sanseavdelingen - BOA butikken

Eidsvollbakken 40, 2080 Eidsvoll - telefon: 66107212 - Leder: Bente Tandberg - telefon: 66107204 

Innhold

Myldreklubben

Dette er en tilrettelagt fritidsklubb for alle aldre. Myldreklubben holder til i Badet kulturtun, Kafe Kilden og er åpen onsdager fra kl. 18-20. Tilbudet følger skoleruta.

Klubbkvelder for våren 2020 finner du her: Klubbkvelder vår 2020.

Følg også med på kommunens sin aktivitetskalender

Kontaktinfo

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med BOA (se ovenfor) eller med fritidskontakt: Kristin Trandum - telefon: 66107212


Publisert: 09.12.2016 09:08:28
Sist endret: 07.06.2019 13:52