Kontaktinformasjon BOA

BOA administrasjon

- Borgen - Sanseavdelingen - BOA butikken

Eidsvollbakken 40, 2080 Eidsvoll - telefon: 66107212 - Leder: Bente Tandberg - telefon: 66107204 

Innhold

Myldreklubben

Myldreklubben er avlyst frem til sommeren 2020 grunnet Covid-19

Alle kulturarrangementer er avlyst frem til 15 juni, det er derfor besluttet at Myldreklubben vil holde stengt denne våren. 

Dette er en tilrettelagt fritidsklubb for alle aldre. Myldreklubben holder til i Badet kulturtun, Kafe Kilden og er åpen onsdager fra kl. 18-20. Tilbudet følger skoleruta.

Klubbkvelder for våren 2020 finner du her: Klubbkvelder vår 2020.

Følg også med på kommunens sin aktivitetskalender

Kontaktinfo

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med BOA (se ovenfor) eller med fritidskontakt: Kristin Trandum - telefon: 66107212


Publisert: 09.12.2016 09:08:28
Sist endret: 16.04.2020 13:25