Kontaktinformasjon BOA

BOA administrasjon

- Borgen - Sanseavdelingen - BOA butikken

Eidsvollbakken 40, 2080 Eidsvoll - telefon: 66107212 - Leder: Bente Tandberg - telefon: 66107204 

Innhold

Myldreklubben

Dette er en fritidsklubb for funksjonshemmede i alle aldre. Myldreklubben holder til i Badet kulturtun, Kafe Kilden og er åpen hver onsdag fra kl. 18-20. Tilbudet følger skoleruta.

  • Felles for junior og senior
  • Onsdager fra kl. 18.00 – 20.00

Klubbkvelder vår 2019

Kontaktinfo

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med BOA (se ovenfor) eller med fritidskontakt: Kristin Trandum - telefon: 66107212


Publisert: 09.12.2016 09:08:28
Sist endret: 09.12.2016 09:12