Kontaktinformasjon BOA

Badet opplærings- og aktivitetssenter

Camilla Collets veg 31, 2080 Eidsvoll - telefon: 45733797 - Leder: Ida Wenger  

Innhold

Varig tilrettelagt aktivitet (VTA)

i samarbeid med  Øvre Romerike Industriservice (ØRI) eller OrbitArena.

For nærmere info og søknad ta kontakt med kan du ta kontakt med NAV 

Tilrettelagt aktivitet med oppmuntringslønn

Tilrettelagte aktivitet i ordinære arbeidsplasser for personer med uførestønad.

Søknad sendes BOA


Publisert: 09.12.2016 09:12:28
Sist endret: 09.12.2016 09:15