Kontaktinformasjon BOA

BOA administrasjon

- Borgen - Sanseavdelingen - BOA butikken

Eidsvollbakken 40, 2080 Eidsvoll - telefon: 66107212 - Leder: Bente Tandberg - telefon: 66107204 

Innhold

Varig tilrettelagt aktivitet (VTA)

i samarbeid med  Øvre Romerike Industriservice (ØRI) eller OrbitArena.

For nærmere info og søknad ta kontakt med kan du ta kontakt med NAV 

Tilrettelagt aktivitet med oppmuntringslønn

Tilrettelagte aktivitet i ordinære arbeidsplasser for personer med uførestønad.

Søknad sendes BOA


Publisert: 09.12.2016 09:12:28
Sist endret: 09.12.2016 09:15