Barnehagene i Eidsvoll

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Private og kommunale barnehager

Eidsvoll har 6 kommunale og 13 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud.  
Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. 
Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under.
Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få du ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Planleggingsdager
De kommunale barnehagene har følgende planleggingsdager:
Barnehageåret 2018/2019:  13. og 14.08.18, 02.11.18, 28.01.19 og 31.05.19
Barnehagene er stengt på planleggingsdagene.

De private barnehagene har egne planleggingsdager.
Disse finner du på den enkelte  private barnehages egne nettsider. 

Alle barnehager

Kommunale

Private