Barnehagene i Eidsvoll

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Private og kommunale barnehager

Eidsvoll har 6 kommunale og 13 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud.  
Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. 
Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under.
Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få du ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har følgende planleggingsdager i barnehageåret 2017/2018:
14. og 15.08.17, 03.11.17, 29.01.18 og 30.04.18. Da er barnehagene stengt.
Vi gjør oppmerksom på at Råholtbråtan barnehage har planleggingsdag 18.01 i stedet for 29.01.

De private barnehagene har egne planleggingsdager.
Disse finner du på den enkelte  private barnehages egne nettsider. 

Alle barnehager

Kommunale

Private