Barnehagene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Virksomhetsleder barnehage: Rut Bergem, rut.bergem@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver barnehage: Katrine Bjørnerud, katrine.bjornerud@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver barnehage: Tone Svendsen Arnesen, tone.svendsen.arnesen2@eidsvoll.kommune.no

Private og kommunale barnehager

Eidsvoll har 6 kommunale og 13 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud.  
Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. 
Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under.
Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få du ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

16. og 19. august 2019, 1. november 2019, 31. januar 2020 og 22. mai 2020 

Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021

14. august 2020, 17. august 2020, 30. oktober 2020, 25. januar 2021 og 14. mai 2021

Barnehagene er stengt på planleggingsdagene.                     

De private barnehagene har egne planleggingsdager.  Disse finner du på den enkelte  private barnehages egne nettsider. 

Kommunale

Private