Barnehagene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Virksomhetsleder: Rune Holm, Rune.Holm@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver barnehage: Katrine Bjørnerud, katrine.bjornerud@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver barnehage: Tone Svendsen Arnesen, tone.svendsen.arnesen2@eidsvoll.kommune.no

Private og kommunale barnehager

Eidsvoll har 6 kommunale og 13 private barnehager som sammen gir et mangfoldig tilbud.  
Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. 
Beliggenhet og hvordan du kan komme i kontakt med barnehagene finner du i lista under.
Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få du ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no. 

Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024

15. august 2023, 16. august 2023, 17. november 2023, 29. januar 2024 og 19. april 2024

Barnehagene er stengt på planleggingsdagene.                     

De private barnehagene har egne planleggingsdager. Dette kan du lese mer om på nettsidene til den enkelte barnehage.

Kommunale

Private