Barnehagene i Eidsvoll

Kontaktinformasjon: 

Virksomhetsleder barnehage: Rut Bergem, rut.bergem@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver barnehage: Katrine Bjørnerud, katrine.bjornerud@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver barnehage: Mona Bråtasæter, mona.bratasaeter@eidsvoll.kommune.no

Private og kommunale barnehager

Eidsvoll har 6 kommunale og 13 private barnehager som sammen gir et mangfoldig barnehagetilbud.  
Barnehagene varierer i størrelse og pedagogisk innhold og har ulike driftsformer og åpningstider. 
Beliggenhet og kontaktinformasjon for alle barnehagene finner du i lista under.
Mer informasjon om den enkelte barnehage vil du få du ved å velge/klikke på denne. Du vil også kunne finne mer informasjon om de ulike barnehagene på barnehagefakta.no.

Planleggingsdager
De kommunale barnehagene har følgende planleggingsdager:
Barnehageåret 2018/2019:  13. og 14.08.18, 02.11.18, 28.01.19 og 31.05.19
Barnehagene er stengt på planleggingsdagene.

For barnehageåret 2019/2020 har de kommunale barnehagene følgende planleggingsdager: 16. og 19.08.19,  01.11.19, 31.01.20 og 22.05.20. Barnehagene er stengt på planleggingsdagene.                        


De private barnehagene har egne planleggingsdager.
Disse finner du på den enkelte  private barnehages egne nettsider. Alle barnehager

Kommunale

Private