Innhold

Ankerklubben for de eldste barna, og overgang til skole

 

Det siste året i barnehagen ønsker vi å gi barna en trygg og god overgang fra barnehage til skole, men først og fremst ha fokus på at barna i Ankerklubben er «barnehageavsluttere». Hvem er vi i denne gruppa, hva er viktig for oss som gruppe, men også for den enkelte? Det å finne frem til gruppas behov for «innhold og opplegg» må tilpasses fra år til år (vi har ingen ferdig mal). Et særlig fokus på å styrke barnas sosiale kompetase og av lekekompetanse er viktig – og det fortsetter inn i skolen også. Mye av aktiviteten er «Mitt valg»-basert, hvor vi øver på sosiale ferdigheter, å si noe høyt i gruppa, inkludering, medvirkning og samhandling. Pedagogen og fagarbeideren som er ansvarlig for Ankerklubben, jobber delt på storbarnsavdelingene. Dette sikrer at de blir like godt kjent med alle barna i Ankerklubben.

De siste ukene før sommerferien er er alle, og bare Ankerklubb-barna, sammen på egen avdeling hver dag. I disse ukene kan vi virkelig konsentrere oss om fem- til seksåringens lek og utvikling, samspill og sosiale kompetanse - før skolen er neste stasjon i august. 

Barnehagen oppretter i samarbeid med, og med samtykke fra foreldrerne, kontakt med skolen barnet skal begynne på – slik at vi kan utveksle kunnskap og informasjon – til det beste for barnet


Publisert: 15.01.2020 11:24:21
Sist endret: 25.01.2022 12:21