Innhold

Storbarnsgruppa

Vi har valgt at barna mellom tre og fem år skal være sammen, fordelt på to avdelinger. Da kan vi i større grad samarbeide på tvers. Både når det gjelder aktiviteter, turer, aldersinndelte grupper samt bemanning, møtevirksomhet og sykdom. At ungene blir kjent med både voksne og barn på tvers av egen avdeling er viktig for å skape trygghet. Det å ha flere barn å leke med kan være med å styrke miljøet og forebygge konflikter mellom barna. Vi får et bredere syn på enkeltbarna og gruppa som helhet; vi skal være tilstede i barnas lek og observere og legge merke til atferd som er både god og dårlig, og dele dette med hverandre uavhengig av hvilken gruppe barna går på.

Småbarngruppa

Barna som er under tre år får gå på avdeling med jevnaldrende barn. Vi har valgt å ha én avdeling for ettåringene, og én avdeling for toåringene, fordi ett- og toåringer har ulike behov for søvn, mat, rutiner, lek og stell.
Vi ønsker samtidig å se på småbarnsavdelingene våre som én gruppe. Det kan være slik at et barn på Pernille, hvor ettåringene er, har behov for utfordringer i lek, og at dette barnet får være sammen med toåringene på Konow. For begge småbarnsavdelingene er det viktig å sosialiseres og bli trygg på omgivelsene utenfor egen avdeling. Vi må åpne dørene, gå på oppdagelsesferd og bli kjent med hele barnehagen, både mennesker og lekene som finnes.


Publisert: 22.11.2016 13:41:40
Sist endret: 05.12.2017 14:59