Innhold

Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeid for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU består av to faste representanter fra foreldrene, og to vararepresentanter. Det samme gjelder for personalet. Eier har en representant, og styrer er med som sekretær.  

Foreldrerepresentanter

Frida Andersen, leder (Konow)

Therese Sirevåg Hansen, fast (Wedel)

Jørgen Larsen, vara (Pernille)

Lise Marie Ernestus, vara (Falsen)

Ansattrepresentanter

Heidi Martinsen (fast)

André Gjone Alden (fast)

Karen Bekkevold (vara)

Hanne Sørensen (vara)

Fredrik Klaseie, eierrepresentant fra Eidsvoll kommune

Elisabeth Solli Bandlien, sekretær/styrer


Publisert: 08.02.2018 12:07:04
Sist endret: 25.01.2022 12:07