Innhold

Tre-, fire- og femåringer

Vi har valgt at barna mellom tre og fem år skal være sammen, fordelt på to avdelinger. Da kan vi i større grad samarbeide på tvers. Både når det gjelder aktiviteter, turer, aldersinndelte grupper samt bemanning, møtevirksomhet og sykdom. At ungene blir kjent med både voksne og barn på tvers av egen avdeling er viktig for å skape trygghet. Det å ha flere barn å leke med kan være med å styrke miljøet og forebygge konflikter mellom barna. Vi får et bredere syn på enkeltbarna og gruppa som helhet; vi skal være tilstede i barnas lek og observere og legge merke til atferd som er både god og dårlig, og dele dette med hverandre uavhengig av hvilken gruppe barna går på.


Publisert: 05.02.2018 11:59:08
Sist endret: 05.02.2018 11:59