Innhold

Velkommen til Ankertunet barnehage

Ankertunet barnehage er en fireavdelings barnehage med 63 barn i alderen 0-6 år. Ett- og toåringene er i to alderslike grupper med 12 barn på hver gruppe.Det er godt tilrettelagt for enkeltbarnet og individuelle behov. Vi har to grupper for barna mellom tre og seks år, inndelt i grupper på 19-20 barn, og her er fokuset lek, samspill, uteaktivitet, vennskap og inkludering.
Ankertunets verdier og tankesett baserer seg på de gode opplevelsene i leken og samspillet mellom barna og mellom barn og voksne. Rommet for individualitet er stort, hvor barna, ansatte og foreldre er viktige påvirkere til hvordan vi jobber og stadig utvikler oss.

Vi har et flott uteområde med fine lekeapparater, hinderløype og bålhytte, samt at vi benytter «Krullen», et lite skogholt rett utenfor barnehagen for aking, oppdagelsesferder og korte turer. Vi benytter også nærområdets muligheter på turdager.

Vårt motto: trygghet og tilhørighet for alle!

Pedagogisk grunnsyn

I Ankertunet barnehage er vi opptatt av å ivareta hvert enkelt barn. Barnehagen skal være en arena der ulikheter, enkeltindivider og forskjellige kulturer kan lære av hverandre. Gjennom arbeid med samhandling og kommunikasjon skal vi skape en barnehagekultur som uttrykker samhold, trygghet og glede

Les mer om barnehagen i årsplanen vår

 


Publisert: 05.12.2017 15:28:49
Sist endret: 25.01.2022 12:23