Innhold

Ettåringenes behov for individuelitet

Trygghet, kos og fang er i fokus, og et tett samarbeid med foreldrene er viktig. Ro og harmoni er viktig for de aller minste, med faste rutiner for at dagen skal være forutsigbar. Sang, musikk og regler, eventyr og utetid er favorittaktiviteter – spontanitet og «her og nå» er tankegangen i forhold til aktiviteter!


Publisert: 05.02.2018 11:32:48
Sist endret: 05.02.2018 11:32