Innhold

Visjon

Bønsmoen barnehages visjon er - Barnas beste i fokus

 

For oss betyr barnas beste i fokus:

  • å tenke over hva som er best for barna før vi tar avgjørelser, når vi planlegger, når vi innreder barnehagen, når vi vurderer og endrer.
  • å handle ut fra det enkelte barns og gruppas behov og muligheter.
  • å sette grenser, kreve aktivitet, gi utfordringer, gi opplevelser
  • å sørge for at barna får oppleve gode voksne som setter pris på de enkelte slik de er.

Voksenrollen

Vi som jobber i Bønsmoen barnehage er profesjonelle barnehagearbeidere. Det vil si at vi tar barn og foreldre på alvor, at vi er aktive, engasjerte og bevisste. Vi jobber målrettet for å skape en god arbeidsplass der personalet trives. Bønsmoen skal være et godt sted å være for barn, foreldre og  ansatte. Voksnes holdninger til omsorg, oppdragelse, lek og læring er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet som barnehagen gir. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø!

Barnehagen er en lærende organisasjon, dvs. at både barn og voksne lærer, vi gjør vurderinger underveis og endrer organiseringer og innhold med barns beste i fokus.

 

Kosthold og helse

Bønsmoen barnehage legger stor vekt på måltider. Vi spiser hver tredje time, og tilbyr lunsj og ettermiddagsmat hver dag.

Frokost: Vi spiser frokost i barnehagen fram til ca. kl. 9.00. De som ønsker å spise frokost i barnehagen, tar med mat selv, barnehagen serverer drikke til. Det vil være en ansatt tilgjengelig ved frokostbordet fra kl. 7.00 til kl. 9.00.

Lunsj: Barnehagen baker brød eller rundstykker hver dag. Vi dekker på bord og spiser lunsj ca. kl. 11.00. Barna smører sin egen mat, men får selvsagt hjelp etter behov. Vi tilbyr variert pålegg og melk til drikke.

Ettermiddagsmat: Ettermiddagsmaten serveres kl. 14.00. Vi serverer varm mat 3 ganger i uka, fisk minst en gang i uka, kjøtt 1 gang og suppe eller grøt. Det serveres alltid frukt eller grønnsaker til dette måltidet. Det spises gjerne ettermiddagsmat også på tur, da tilberedes maten på bål eller ovn.

Uteliv og fysisk aktivitet

Barnehagen har opparbeidet et eget turområde i skogen. Vi har et godt samarbeid med skogeier, og har fått lov til å sette opp tre gammer og et telt på området i tillegg til en gapahuk. Vi har mulighet for å fyre i gammene og teltet på vinterstid, vi har to bålplasser ute for å lage mat, og ellers et eldorado for lek og aktivitet gjennom de ulike årstidene.

Bildet viser akebakken og gapahuken vi har på turområde til Bønsmoen barnehage.Bildet viser en av tre gammer vi har på turområde til Bønsmoen barnehage. Bilde er tatt på vinteren.Bildet viser en av tre gammer med tilhørende bålplass utenfor som vi har på turområde til Bønsmoen barnehage. Bildet viser et tre hvor barna kan klatre og leke ved på turområde til Bønsmoen barnehage.Bildet viser en gapahuk fra skogområde til Bønsmoen barnehage

Årsplan

Barnehagens årsplan skal være et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til foreldre, kommunen og andre samarbeidspartnere, i tillegg skal den være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Planen skal si noe om barnehagens forutsetninger, mål, arbeidsmåter og innhold. Sagt med andre ord, hvordan vi vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å sikre at vi oppfyller barnehagelovens og rammeplanens krav til barnehagen. 

Informasjonshefte for foresatte 2022-2023

Årsplan ansatte 2022-2023

Grupper 

Brunt hus består av gruppene: bjørn, elg, rev, rådyr, mus og ekorn.

Grått hus består av gruppene: røyskatt, hare, grevling og bever.


Publisert: 09.12.2016 09:27:31
Sist endret: 24.01.2023 23:35