Bildet viser barn i lek, ute i skogknausen - Brensmork barnehage

Åpningstider

Hverdager kl. 07.00 - 17.00

Kontaktinformasjon

Brensmork 4

2074 Eidsvoll Verk

Mona White (styrer)

Telefon: 99718604

Velkommen til Brensmork barnehage

Brensmork barnehage er en barnehage for aldersgruppen 0-6 år. Vi er tradisjonelt inndelt med to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. 

Barnehagen vår befinner seg midt i bygda i landlige omgivelser. Vi er spesielt stolte av det store flotte uteområdet vårt som gir gode muligheter for lek og utfoldelse. I tillegg bruker vi skogen og nærområdet jevnlig. Gjennom å være mye ute i all slags vær skaper vi grobunn for at barna våre blir glade i å være ute. Ved å leke og bevege seg i naturen får barna gode naturopplevelser som gleder, samtidig som de utvikler gode holdninger til alt det som lever rundt oss. Vi jobber for at dagene skal være preget av glede og humor og for at barna skal få gode og varierte opplevelser og erfaringer som gir en god start på livet og danner et godt grunnlag for utvikling og læring. 

Vår visjon: Gode opplevelser - glade barn

Årsplan 2023-24

Det er vedtatt at det skal være barnehage på Brensmork frem til ny barnehage står ferdig i Trolldalen. Barna som går i Brensmork på dette tidspunktet vil ha prioritet i øvrige kommunale barnehage ved påfølgende hovedopptak, dersom de ikke ønsker å bli med til Trolldalen. De vil selvfølgelig også ha mulighet til å søke seg til private barnehager. 

Kalender

Se flere

Her finner du oss