Betaling og moderasjonsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Makspris

Redusert betaling basert på inntekt

Foreldrebetaling i barnehage skal for første barn utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige person-, og kapitalinntekt. P.t gis reduksjon ved samlet inntekt i husstanden under kr. 533.500,-

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For barn nr. 3 og evt. flere barn gis 50 % moderasjon. Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i Eidsvoll. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Gratis kjernetid basert alder og inntekt

Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet skattepliktig person-, og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er p.t. kr. 533.500,- pr. år.

Maksprisen og redusert foreldrebetaling er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søk redusert foreldrebetaling

Informasjon til søker:
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Vedlegg som må følge søknaden:
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner

Søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid.

Betalingsvedtekter

Betalingsvedtekter for alle foresatte med barnehageplass i Eidsvoll. (PDF)

Her vil du finne informasjon om våre ulike moderasjonsordninger som søskenmoderasjon samt redusert betaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer basert på inntekt. Sistnevnte ordning ble fra 1. august 2016 utvidet til også å gjelde 3-åringer.

Betaling for kost kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage.

Søskenmoderasjon

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken bosatt på samme adresse. Stesøsken defineres utenfor 

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager


Publisert: 17.10.2016 10:22:38
Sist endret: 15.11.2016 15:11