Betaling og moderasjonsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Makspris

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Søk redusert foreldrebetaling

Informasjon til søker:
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Vedlegg som må følge søknaden:
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner

Søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid

Betalingsvedtekter

Betalingsvedtekter for alle foresatte med barnehageplass i Eidsvoll  

Her vil du finne informasjon om våre ulike moderasjonsordninger som søskenmoderasjon samt redusert betaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer basert på inntekt. Sistnevnte ordning ble fra 1. august 2016 utvidet til også å gjelde 3-åringer.

Betaling for kost kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage.

Søskenmoderasjon

Har du mer enn ett barn i barnehage i samme kommune får du søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon får du også om barna går i forskjellige barnehager. Reduksjonen for det andre barnet er 30% og 50% for det tredje barnet eller flere. Søskenmoderasjon gis automatisk. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken bosatt på samme adresse. Stesøsken defineres utenfor 

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager


Publisert: 17.10.2016 10:22:38
Sist endret: 15.11.2016 15:11