Innhold

Lokale planer, skjema og avtaler

Planer og prosedyrer

Samarbeid

Samtykkeskjema

Dispensasjon fra utdanningskrav

Andre lokale dokumenter

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttig informasjon for barnehagene


Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 26.05.2021 12:29