Innhold

Lokale planer, skjema og avtaler

Planer og prosedyrer

Samarbeid

Samtykkeskjema

Informasjon til foresatte på ulike språk

Dispensasjon fra utdanningskrav

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttig informasjon for barnehagene


Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 15.08.2023 15:35