Innhold

Realfag

Eidsvoll kommune er med i en nasjonal realfagsatsing og har gjennom et realfagsnettverk laget en strategiplan som er politisk forankret og vedtatt.

Nettverket består av en ressursperson/realfagsansvarlig fra hver av alle skolene, alle barnehagene, den kommunale PPT og Eidsvoll videregående skole. Barnehagene har som prosessmål å øke motivasjonen og mestring hos alle barna innenfor realfaglige hovedområder, samt å øke og imøtekomme nysgjerrighet og undring hos barna. Prosjektet startet august 2016 og er planlagt å holde på til 2018/2019.

I barnehagen er realfag i hovedsak forankret i fagområdene, antall rom og form, og natur, miljø og teknologi. Barn har en naturlig interesse for realfag og allerede i barnehagen er de vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene.
Strategiplan Eidsvoll Kommune

Språk og leseplan for Eidsvoll kommune

Med en kommunal leseplan ønsker Eidsvoll kommune å sikre en helhetlig og god språk-, lese- og skrivopplæring for alle elevene i kommunen, som strekker seg fra barnehagen og ut grunnskolen.

Gjennom felles satsning og systematisk arbeid på alle nivåer ønsker kommunen at elevenes leseresultater heves. For å lykkes, må alle parter, politikerne, skoleeiere, alle ansatte i barnehagene og skolene og foreldrene samarbeide for å gi språk-, lese- og skriveopplæringen høy prioritet. 

Plan for grunnleggende språk-lese-og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole


Publisert: 16.12.2016 14:07:33
Sist endret: 16.12.2016 14:07