Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider

Kl. 06:30 - 16:30

Kontaktinformasjon

Råholtbråtan 2, 2070 Råholt

Tlf: 66 10 78 20

Styrer: Ellen Drtina

Velkommen til Råholtbråtan barnehage

Råholtbråtan barnehage består av to hus med 5 avdelinger i hvert hus. Rødt hus er under ombygging og vil være ferdig renovert vinteren 2019. Her er det grupper med de yngste barna. Brunt hus og uteområdet er helt nytt. Det ble tatt i bruk i august 2018.

Uteområdet:

Vi har ett uteområde for de yngste barna og et stort vognhus hvor barna sover og vognene kan oppbevares. Uteområdet for de eldste barna er stort og innholdsrikt. Vi har mange nye lekeapparater  og god plass. Rett utenfor gjerde er en grillhytte og på sikt en ballbinge/skøytebane. På Ladderud har vi 2 lavvoer i tre. Dette er et turområde barnehagen bruker flittig hele året.

 Avdelingene:

Avdelingene i Rødt hus:              

Tommeliten og Veslefrikk er avdeling for 1-åringer og 2- åringer

Avdelingene i Brunt hus:

                Bjørk og Eik er avdelinger for 2  - 4-åringer

                Furu og Gran er avdelinger for 5-åringer

Fra august 2019 er det mulig vi åpner flere avdelinger.

De minste barna:

Vi har valgt å ha en gruppe for ettåringer. Vi vil på denne måten kunne gi de minste barna i barnehagen en god og rolig start på barnehagelivet. Barna får venne seg til den nye hverdagen, og får mulighet til å utforske barnehagen med alle sine rutiner, lyder og omgivelser i sitt eget tempo. For en ettåring er møtet med barnehagen ofte det første store møtet med verden utenfor hjemmet, og med aldershomogen gruppe vil barna møte andre barn som er på omtrent samme utviklingsnivå som dem selv. I Råholtbråtan barnehage fokuserer vi på at hele det første året på 1-års avdelingen handler om å bli kjent.

 

2 – 4-åringene:

Hverdagen er for denne gruppa i stor grad preget av allsidig lek. Både leken som er selvvalgt, men også det som er tilrettelagt av ulike aktiviteter. Fysisk aktivitet og språk har høyt fokus. Det samme har den sosiale utviklingen av enkeltindivid og gruppa. Vi øver på selvstendighet etter utviklingsnivået til det enkelte barnet. Vi går på ukentlige turer til barnehagens lavvoer og i nærmiljøet.

 

Skolestarterne:

I Råholtbråtan barnehage har vi egen gruppe for skolestartere. Dette er en gruppe barn som ofte har gått flere år i barnehagen og som er klare for nye utfordringer. Både allsidig lek, aktiviteter og turer preger hverdagen. Vi ser at det å ha aldershomogen gruppe for de eldste barna i barnehagen gi barna en naturlig motivasjon til å drive med skoleforberedende aktiviteter som spill, regellek, lek med bokstaver, tall og stavelser, rim og regler. Med rene femåringsgrupper vil det også være et grunnlag for vennskap med de barna som skal begynne på skolen samtidig.

 

Vårt mål og metoder:

Barnehagen arbeider bevisst i forhold til aktive voksne som har barnet i fokus. Vårt menneskesyn er at alle har en unik verdi utfra egen personlighet og utvikling. De ansatte skal støtte barnet slik at det utvikler seg til den beste versjonen av seg selv. Dette gjelder både på individnivå og i forhold til gruppa.

 

Visjon:

Trygge barn som vil, kan og tør!

Årsplanen for barnehageåret 2018-2019 kan leses ved å klikke på denne linken.

Aktuelt

Alle nyheter

Kalender

Se flere

Her finner du oss