Innhold

FAU Råholtbråtan barnehage

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø." (Barnehageloven, kap 2, § 4)

Preben Thaur  Tlf: 906 19 543

Guri-Lise Furnes Pettersen


Publisert: 22.11.2016 13:33:35
Sist endret: 17.01.2023 09:52