Innhold

Barnehagen vår

Uteområdet er stort og innholdsrikt.  Vi har mange nye lekeapparater og god plass. Rett utenfor gjerdet er en ballbinge som barnehagen kan benytte.

På Ladderud, ved Fjellet gård, har vi 2 lavvoer i tre. Lavvoene har egne vedovner og en godkjent bålplass. Dette er et turområde barnehagen bruker flittig hele året.

Barnehagen har moderne kjøkken i begge hus. Det serveres varmlunsj 3 dager i uken. To dager i uken serveres brød med et stort og variert tilbud av pålegg. Varmmaten blir tilkjørt fra Vilberg helsetun og varmes i barnehagen. I tillegg serverer vi mye frukt, grønnsaker, smoothie og yoghurt med diverse grynblandinger.

Barnehagen har eget vognhus med vognvakt til de barna som trenger å sove. 

Våre mål og metoder

Barnehagen arbeider bevisst i forhold til aktive voksne som har barnets beste i fokus. Vårt menneskesyn er at alle har unik verdi utfra egen personlighet og utvikling. De ansatte skal støtte barnet slik at det utvikler seg til den beste versjonen av seg selv. Dette gjelder både på individnivå og i forhold til gruppa.

Barnehagens visjon: Trygge barn som vil, kan og tør!

Rødt hus              

Tommeliten,Veslefrikk, Askeladden og Tyrihans er avdelinger for de minste barna. De har fellesrom til grovmotoriske aktiviteter og et grupperom som brukes til ulike formingsaktiviteter. Barna sover ute i egne vogner i det store vognhuset. Her kan vognene oppbevares dersom foreldrene ikke ønsker å ta dem med hjem hver dag. Når barna sover, har personalet vognvakt. De yngste barna har et eget uteområde, men særlig utover våren er det spennende å bli kjent med det store området rundt Brunt hus. Det ble tatt i bruk i august 2018.

 

De minste barna

Vi har valgt å ha fire avdelinger for 1 og 2-åringer. Vi vil på denne måten kunne gi de minste barna i barnehagen en god og rolig start på barnehagelivet. Barna får venne seg til den nye hverdagen, og får mulighet til å utforske barnehagen med alle sine rutiner, lyder og omgivelser i sitt eget tempo. For de minste er møtet med barnehagen ofte det første store møtet med verden utenfor hjemmet, og med aldershomogen gruppe vil barna møte andre barn som er på omtrent samme utviklingsnivå som dem selv. I Råholtbråtan barnehage fokuserer vi på at den første tiden på småbarnsavdelingen handler om å bli kjent.

 

Brunt hus

Brunt hus åpnet i august 2018 og her er det barn i alderen 2 – 6 år. Vi har et stort fellesrom midt i bygget som alle avdelingene kan bruke. De siste årene har vi hatt besøk av teater to ganger i året. 

I 2. etasje i Brunt hus er det to store møterom som blant annet brukes til foreldresamtaler. Her finner du også barnehagens kontorer, arbeidsrom og personalrom.

Bjørk og Eik er avdelinger for 2  - 3-åringer

Hassel, Furu og Gran er avdelinger for 4 - 6-åringer

 

2 – 4-åringene

Hverdagen er for denne gruppa i stor grad preget av allsidig lek. Både leken som er selvvalgt, men også det som er tilrettelagt av ulike aktiviteter. Fysisk aktivitet og språk har høyt fokus. Det samme har den sosiale utviklingen av enkeltindivid og gruppa. Vi øver på selvstendighet etter utviklingsnivået til det enkelte barnet. Vi går på ukentlige turer til barnehagens lavvoer og i nærmiljøet.

 

Skolestarterne

I Råholtbråtan barnehage har vi egen gruppe for skolestartere. Dette er en gruppe barn som ofte har gått flere år i barnehagen og som er klare for nye utfordringer. Både allsidig lek, aktiviteter og turer preger hverdagen. 

 

Trygghetssirkelen

Våren 2018 hadde vi personalmøter hvor vi jobbet med COS, cirkel of security/trygghetssirkelen. Vi er opptatt av at barna skal kjenne seg trygge, og har fokus på hvordan den ansatte kan skape trygge rammer i forhold til barna. Barn er ulike og ønsker etter modenhet og alder å forsøke seg «ut i verden» Det er viktig at ansatte er en trygg base som barna kan komme tilbake til samtidig som ansatte «heier» på barnas utforskertrang.

Trafikksikker barnehage

Råholtbråtan barnehage jobber systematisk med trafikksikkerhet og er en Trafikksikker barnehage. Det betyr at barnehagen stiller krav til bussselskap og drosjer om belter og trafikksikker adferd ved kjøp av transporttjenester. Barnehagen driver med trafikkopplæring, som læring av trafikkregler, bruk av sansene sine i trafikken, og om bilbelte, hjelm og refleks. Barnehagen har gode rutiner for å ivareta sikkerheten når vi går på tur, og vi samarbeider med foreldrene om trafikksikkerhet og trafikkopplæring.

 Bilder

 


Publisert: 31.01.2019 08:26:35
Sist endret: 17.12.2021 10:05