Innhold

SU - Samarbeidsutvalget

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg" 

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." (Barnehageloven, kap. 2, § 4)

SU-representanter

 
Eierrepresentant Thomas Heie Haugerud (MDG)
Vara eierrepresentant Linn Emilie Hexeberg (SV)
Foreldrerepresentant: Ole Christian Almo
Foreldrerepresentant:  Preben Thaur
Personalrepresentant: Ann Kristin Hevrøy Torvmark
Personalrepresentant: Birgitte Øiseth Furulund
Vara personalrepr.: Heidi Larsen
Vara personalrepr.: Line Nikolaisen
Sekretær: Ellen Drtina
       

        

  

       

       

            

            

                            


Publisert: 22.11.2016 13:35:54
Sist endret: 17.12.2021 10:08