Innhold

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg"

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." (Barnehageloven, kap. 2, § 4)

 

Eierrepresentant:               Toril Altenborn

Foreldrerepresentant:        Cecilie Sørlie.

Foreldrerepresentant:        Preben Gundersen

Personalrepresentant:       Siv Rezvan

Personalrepresentant:       Unni Sørgård

Vara personalrepr.:            Nina Granli

Vara personalrepr.:            Sofia Petterson

Sekretær:                            Ellen Drtina.


Publisert: 22.11.2016 13:35:54
Sist endret: 22.11.2016 13:38