Innhold

SU - Samarbeidsutvalget

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg" 

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." (Barnehageloven, kap. 2, § 4)

SU-representanter

 
Eierrepresentant Kristin Seim Buflod
Vara eierrepresentant  
Foreldrerepresentant: Preben Thaur
Foreldrerepresentant:  Guri-Lise Furnes Pettersen
Personalrepresentant: Ann Kristin Hevrøy Torvmark
Personalrepresentant: Åsa Larsson
Vara personalrepr.: Heidi Larsen
Vara personalrepr.: Line Nikolaisen
Sekretær: Gøril Bergsmo
       

        

  

       

       

            

            

                            


Publisert: 22.11.2016 13:35:54
Sist endret: 17.01.2023 09:56