Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg"

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget." (Barnehageloven, kap. 2, § 4)

 

Eierrepresentant:               Toril Altenborn

Foreldrerepresentant:        Cecilie Sørlie.

Foreldrerepresentant:        Heidi Svee.

Personalrepresentant:       Sølvi Hexeberg

Personalrepresentant:       Lene Eriksen

Vara personalrepr.:            Inger Holmerud.

Vara personalrepr.:            Sofia Petterson

Sekretær:                            Ellen Drtina.


Publisert: 22.11.2016 13:35:54
Sist endret: 22.11.2016 13:38