Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvert år vil barnehagen ha ett eller flere satsningsområder. Dette har vi for å skaffe oss høyere kompetanse på enkelte områder.

Forskning viser at man ikke bør ha mer enn 2-3 satsningsområder pr. år, og at det tar 3-5 år før nye endringer er implementert i praksis.

Satsningsområdene våre for dette barnehageåret er sosial kompetanse ved bruk av «Mitt valg» og realfag.

 

Sosial kompetanse – Mitt valg

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Utdrag fra Barnehageloven § 1. Formål)

Barns lek og samspill med andre barn er viktig for deres sosiale utvikling og læring. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Verdier og holdninger som andre barn og voksne representerer, vil på forskjellige måter påvirke utviklingen av barns sosiale ferdigheter.

For at mennesker skal fungere i et fellesskap og ha det godt, er det viktig med sosial kompetanse. Personalet må ha kunnskap om barns utvikling og forståelse for hva som kan forventes av sosial kompetanse hos barn, i forhold til alder og utvikling.

«Mitt valg» er et program som er teori -og forskningsbasert, og som gjennom flere år har blitt evaluert med positive resultater. Det vil blant annet trene barn og unge i å ta ansvar og ta beslutninger, utvikle en positiv selvoppfatning og selvfølelse. Dette stemmer godt overens med vår visjon:

Trygge barn som vil, kan og tør.

 

Realfag

Ved å ha fokus på undring sammen med barna skal vi bruke språkstimulerende virkemidler og gjennomføre eksperimenter hver måned.

I løpet av året skal vi ha fokus på farger, former, plass, størrelse og antall, stilling og retning, lyd, smakt, lukt og kategorisering. 

Vi legger vekt på å finne svar sammen med barna og lar nysgjerrigheten få fritt spillerom innenfor realfagets verden.

 

 

 

 

 


Publisert: 22.11.2016 14:01:31
Sist endret: 22.11.2016 14:05