Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bildet viser Stensby barnehage

Åpningstider

Hverdager fra kl 06.45 - 16.45

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Stensbyvegen 28, 2092 Minnesund

Postadresse: Rådhusgata1     Postboks 90, 2081 Eidsvoll

Styrer: Ellen Knudsen,  tlf. 66 10 78 61

Aktuelt

Stensby barnehage og «Mjøsa - et kunstprosjekt» = sant

Les mer »

Forskersamlinger

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Stensby barnehage

Stensby barnehage er en tradisjonell avdelingsbarnehage med fire avdelinger.

Barnehagen vår befinner seg på Minnesund, nord i Eidsvoll kommune. Vi har et stort uteområde som gir rom for ulike aktiviteter sommer og vinter. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo, så den brukes jevnlig til alle årstider.

 Barnehagen ble bygget i 1994 og er arkitekttegnet. Bygget er utformet med ulike former på lekerom og avdelingene er presentert med forskjellige farger. 

Barnehagen ligger på en stor naturtomt, med variert terreng som inspirerer til bevegelsesglede, undring og nysgjerrighet. Det ligger en gapahuk med bålplass i nærheten av barnehagen. Den brukes aktivt av storbarnsavdelingene. 
I Stensby barnehage møter vi barn med forståelse og støtte i enhver situasjon.
Det betyr at det forventes at alle voksne i barnehagen:
- deltar aktivt og er tilstedeværende
- gir rom for medvirkning,
- er anerkjennende,
- er engasjert
- respekterer barnet og andre voksne
- Snakker med barnet og gir omsorg.
Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Barnet i Stensby barnehage skal gis muligheter til å ta egne valg, ut fra individuelt ståsted, alder, egne tanker, følelser og verdier. Det betyr at barnet må oppleve at det er en ressurs i seg selv. Det skal ses, høres og få anerkjennelse for den det er og få respekt for egne intensjoner og opplevelsesverden.

 Vår visjon: Et godt sted å være - et godt sted å lære

Årsplan 2018-2019

 

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss