Innhold

Stensby barnehage

Barnehagen ble bygget i 1994 og er arkitekttegnet. Bygget er utformet med ulike former på lekerom og avdelingene er presentert med forskjellige farger. Barnehagen har fire avdelinger hvor hver avdeling er oppkalt etter de fire årstidene. "Vår" og "Sommer" er småbarnsavdelinger med barn i alderen 0-3 år. "Høst" og "Vinter" er storebarnsavdelinger med barn i alderen 2-6 år. 

I Stensby barnehage møter barnet ditt et aktivt og engasjert personale som er anerkjennende, tilstedeværende og respekterer hvert enkelt barn. Omsorg er en viktig del av vår hverdag og skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. Omsorg er en viktig forutsetning for utvikling, læring og danning. Hos oss skal hvert enkelt barn gis mulighet til å ta egne valg ut fra individuelt ståsted, alder, egne tanker, følelser og verdier.

Ansatte

Barnehagen har styrer i full stilling og seks pedagogstillinger fordelt på de fire avdelingene. Barnehagen har også seks fagarbeidere og assistenter. Vi tar imot en fagarbeiderlærling hvert år og er praksisbarnehage i samarbeid med Høgskolen i innlandet.

I 2018 ble det vedtatt ny pedagognorm og bemanningsnorm som Eidsvoll kommune oppfyller. Kravet er at det skal være minimum en pedagogisk leder per 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år, og minimum 3 voksne per 9 barn under tre år eller 18 barn over tre år.  

Vår visjon

Et godt sted å være - et godt sted å lære

Lek og relasjoner

 


Publisert: 31.01.2019 09:58:52
Sist endret: 29.06.2022 10:31