Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Personalet i Stensby barnehage

Barnehagen har styrer i full stilling og seks pedagogstillinger, fordelt på de fire avdelingene. Barnehagen har også seks fagarbeidere og assistenter. Vi tar imot en fagarbeiderlærling hvert år og er praksisbarnehage i samarbeid med Høgskolen i innlandet.

I 2018 ble det vedtatt ny pedagognorm og bemanningsnorm som Eidsvoll kommune oppfyller. Kravet er at det skal være minimum en pedagogisk leder per 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år, og minimum 3 voksne per 9 barn under tre år eller 18 barn over tre år.  


Publisert: 31.01.2019 11:22:59
Sist endret: 31.01.2019 11:22