Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Åpningstider

06.30-16.30

Kontaktinformasjon

Styrer: Franciska Vigstad

franciska.vigstad@eidsvoll.kommune.no

Adresse: 
Vilbergveien 15
2080 EIDSVOLL
TLF: 66 10 78 30

 

 

Velkommen til Vilberg barnehage      

Barnehagens visjon: Barn som vil, kan og tør.

Barnehagen ble bygget i 1973 og deretter renovert og utvidet i 2005/06.

I dag består barnehagen av 4 avdelinger. Månetoppen, Stjerneskudd, Regnbuen og Solstrålen.

Barnehagen har 8 pedagogiske ledere,og alle har førskolelærerutdanning. De fleste assistentene er fagarbeidere.

Uteområde/turområde

Barnehagen har et stort og fint uteområde med utfordringer for liten og stor. Vi har også tilgang til et kommunalt friareal rett utenfor gjerdet. Der har vi et stort telt som kan brukes sommer og vinter. Knerten ogLillebo bruker dette området til sine turer. Om vinteren kjøres det opp skiløyper der. Vi har en gapahuk inne på området vårt.
Vi benytter oss av Spøkelsesskogen for lengre turer. Spøkelsesskogen har bålplass, gapahuk, balansetau, lekemuligheter og ulendt terrenget som byr på fine utfordringer for alle. Vi bruker også diverse andre lekeplasser i nærmiljøet vårt. Ellers har vi miljøstasjon, bibliotek, togstasjon og Sundtoppen i nærmiljøet vårt.

Barnehagens satsningsområde

Sosial kompetanse

Personalet i barnehagen jobber hver dag med bevisstgjøring av viktigheten det er i å være en god rollemodell for barna. Vi vil at barna skal møte støttende, gode, varme og tilstedeværende voksne. Vi tror at ved å være sin rolle bevisst, kan vi i stor grad forebygge mobbing og utestengelse. En viktig del av jobben i barnehagen er å bestrebe seg på å forstå barnet og formidle hvilke holdninger som er akseptabel, samt legge til rette for barns egen refleksjon. Evne til samarbeid, selvhevdelse, empati, selvkontroll, ansvarlighet og lek er kompetanseområder vi vektlegger i det daglige arbeidet i barnehagen. Mitt Valg er en arbeidsmetode som vi bruker i arbeidet med sosial kompetanse. 

Årsplan

Årsplan 2018/19 ligger her.

Kalender

Se flere

Her finner du oss