Vilberg barnehage

Åpningstider

06.30-16.30

Kontaktinformasjon

Styrer: Franciska Vigstad

franciska.vigstad@eidsvoll.kommune.no

Adresse: 
Vilbergvegen 15
2080 EIDSVOLL
TLF: 66 10 78 30/940 27 947

 

 

Velkommen til Vilberg barnehage

I Vilberg barnehage setter vi lekens verdi høyt. Vi ser på lek som den viktigste aktiviteten i barnehagen.  Vi skal tilrettelegge for barnas frie lek og vi skal være tilstedeværende og deltakende voksne som følger med på barnas lek.

November 2024 flytter vi inn i flott nytt barnehagebygg her på tomta vår!

Planleggingsdager for barnehageåret 2023-2024 er:

15. og 16. august

17. november

29. januar

19. april


Her finner du oss