Åpningstider

06.30-16.30

Kontaktinformasjon

Styrer: Franciska Vigstad

franciska.vigstad@eidsvoll.kommune.no

Adresse: 
Vilbergvegen 15
2080 EIDSVOLL
TLF: 66 10 78 30/940 27 947

 

 

Velkommen til Vilberg barnehage

I Vilberg barnehage setter vi lekens verdi høyt. Vi ser på lek som den viktigste aktiviteten i barnehagen.  Vi skal tilrettelegge for barnas frie lek og vi skal være tilstedeværende og deltakende voksne som følger med på barnas lek.

Planleggingsdager for barnehageåret 2022-2023 er:

15. og 16. august

16. november

30. januar

19. mai


Her finner du oss