Åpningstider

06.30-16.30

Kontaktinformasjon

Styrer: Franciska Vigstad

franciska.vigstad@eidsvoll.kommune.no

Adresse: 
Vilbergveien 15
2080 EIDSVOLL
TLF: 66 10 78 30

 

Aktuelt

Pysjfest på skolen eller i barnehagen?

Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

Les mer »

Barnehagedagen 2019 - Vilberg barnehage

"Jeg lurer på..."! Barnas undring er uendelig og nytt grunnlag for videre nysgjerrighet ble lagt nettopp på denne dagen i mars.

Les mer »

Alle nyheter

Velkommen til Vilberg barnehage      

Barnehagen ble bygget i 1973 og deretter renovert og utvidet i 2005/06.

I dag består barnehagen av 4 avdelinger. To småbarnsavdelinger, Solstråla og Regnbuen med 12 barn på hver avdeling i alderen 0-3 år og to storebarnsavdelinger, Måneskinn og Stjerneskudd, med 25 barn på hver avdeling i alderen 3-6 år.

Barnehagen er godt bemannet, to barnehagelærerutdannede pedagogiske ledere på hver avdeling sammen med minst to andre ansatte, de aller fleste assistentstillingene er besatt av barne- og ungdomsarbeidere. Vi fyller dermed både pedagognorm og bemanningsnorm slik det er beskrevet i Lov om barnehager.

Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsplattformen IST Direkte. Med IST Direkte- forenkles den daglige kommunikasjonen mellom foresatte og ansatte i barnehagen. Gir mulighet for brukervennlige og fleksible funksjoner for å holde hverandre oppdatert om hvert enkelt barns aktiviteter og planer. Dette gjøres via webgrensesnitt på PC, nettbrett og smarttelefon. Løsningen er plassuavhengig og er tilgjengelig på alle enheter med en nettleser og nettilgang.

 

Årsplan 

Årsplan Vilberg barnehage 2019-2020.pdf

Kalender

Se flere

Her finner du oss