Innhold

Barnehagens foreldreråd (FAU) består av alle foreldre. To foreldre fra hver avdeling velges til FAU. Fra FAU velges to representanter til Samarbeidsutvalget (SU). SU sin oppgave er å være et samarbeidsorgan mellom foreldre, personalet og eier. I tillegg til foreldrerepresentanter, vil det være to representanter fra personalet og en politiker representerer kommunen i utvalget. Styrer er SU'`s sekretær og har ikke stemmerett, kun talerett. SU godkjenner barnehagens årsplan. Representanter til utvalgene blir valgt på høstens foreldremøte. Barnehagen ønsker seg et engasjert FAU. FAU i Vilberg barnehage har som tradisjon ansvaret for en ski/akedag,17.mai organisering, innkjøp av russeluer til rosarussen og sommeravslutningen.

Leder for FAU barnehageåret 19/20, er Karl Daniel Ekker, (fau.vilberg@gmail.com)


Publisert: 22.11.2016 14:44:18
Sist endret: 22.11.2016 14:44