Innhold

Det er spennende å se på brannbilen

 

Organisering: 2 avdelinger med 12 barn fra 0-3 år. 2 pedagogiske ledere og 2 fagarbeider stillinger per avdeling. Små avdelinger skaper trygghet og ro for barna.

Uteområde: Uteområdet vårt gir barna gode utfordringer. Vi går på småturer i nærmiljøet, eks til Prix for søppelsortering, fotballbanen, ut på jordet og til lavvoen.   Vi er en sentrumsnær barnehage med mulighet for å gå på biblioteket og andre tilbud der nede.

Gul/Grønn gruppe: Gruppene er satt sammen på tvers av småbarnsavdelingen med oppstart i januar. Gul gruppe (2-3 åringene) arbeider med temaer gjennom året, i år har det vært kroppen og naturen. Grønn gruppe (1 åringene) er fokuset på å skape trygghet og vennskap på tvers av avdelingene. Vi har sangsamlinger, bevegelse til musikk og lek.

Tilvenning: Her tar vi individuelle hensyn. Men vi anbefaler at man bruker de siste ukene av permisjonen til tilvenning. Kom på besøk til barnehagen, gjerne flere ganger i løpet av ukene før oppstart, da blir barnet godt kjent med barnehagen sammen med mor/far før det skal være her alene. I juni holder vi møte for nye foreldre og vi inivterer de som har fått plass til å komme på besøk noen formiddager. 

Overføring: Når barna skal over til stor avdeling, tilvenner vi barna til dette før sommerferien. Fra mai starter vi med tilvenning på stor avdeling 2-3 ganger i uka. Da er vi med på hverdagen på stor avdeling og spiser lunsj der.

Dagsrutine:

Småbarn har trenger faste rutiner for å skape trygghet. En vanlig dag hos oss ser slik ut:

6.30               Barnehagen åpner

6.30-8.30       Frokost for barn som har behov

9.00               Aktivitetsgrupper/ frilek/utetid

10.30             Bleieskift og håndvask

11.00             Lunsj

11.30              Soving for de som har behov/frilek for de som ikke sover

13.30              Bleieskift og håndvask

14.00              Mellommåltid

14.30              Frilek/Utetid

16.30              Barnehagen stenger

 

Måltider:

Lunsj: Vi serverer lunsj hver dag. 3 ganger i uka har vi varmmat. Øvrige dager har vi brødmat, hjemmebakt brød/rundstykker med variert og sunt pålegg, grønnsaker/frukt til hvert måltid.

Mellommåltid: Vi serverer frukt, smoothie, grove muffins/vafler eller knekkebrød med enkelt pålegg.

Vi ser på måltidene som en viktig arena for læring. Vi øver på å vente på tur, sende hverandre pålegg, hjelpe hverandre og lære å smøre sin egen mat (selvstendighetstrening.)

Soving i barnehagen: her i barnehagen sover barna ute i egne vogner. Barna får sove når de har behov for det. Vi har sovevakt som er ute med de sovende barna. 

 

Vi arbeider etter rammeplanen for barnehagen, barnehageloven, FNs barnekonvensjon og utarbeider egen årsplan. Vil du/dere vite mer om vårt arbeid, les i årsplanen våres.

 

Tlf Regnbuen: 913 94 786

Tlf Solstråla: 915 12 437

 


Publisert: 06.09.2017 08:55:28
Sist endret: 30.06.2021 13:57