Innhold

 

Organisering: 2 Småbarns avdelinger med 12 barn fra 0-3 år. 2 pedagogiske ledere og 2 fagarbeider stillinger per avdeling. Små avdelinger skaper trygghet og ro for barna.

 

Tilvenning: Her tar vi individuelle hensyn. Men vi anbefaler at man bruker de siste ukene av permisjonen til tilvenning, da blir barnet godt kjent med barnehagen sammen med mor/far før det skal være her alene.

 

Overføring: Når barna skal over til stor avdeling, tilvenner vi barna til dette før sommerferien. Fra mai starter vi med tilvenning på stor avdeling 2-3 ganger i uka. Da er vi med på hverdagen på stor avdeling og spiser lunsj der.

 

Uteområde: Uteområdet vårt gir barna gode utfordringer. Vi går på småturer i nærmiljøet, eks til Prix for søppelsortering, fotballbanen, ut på jordet og til lavvoen.   Vi er en sentrumsnær barnehage med mulighet for å gå på biblioteket og andre tilbud der nede.

 

Gul/Grønn gruppe: Gruppene er satt sammen på tvers av småbarnsavdelingen med oppstart i januar. Gul gruppe (2-3 åringene) arbeider med temaer gjennom året, i år har det vært kroppen og naturen. Grønn gruppe (1 åringene) er fokuset på å skape trygghet og vennskap på tvers av avdelingene. Vi har sangsamlinger, bevegelse til musikk og lek.

Dagsrutine:

Småbarn har trenger faste rutiner for å skape trygghet. En vanlig dag hos oss ser slik ut:

6.30                Barnehagen åpner

6.30-8.30       Frokost for barn som har behov

9.00                Aktivitetsgrupper/ frilek/utetid

10.30              Bleieskift og håndvask

11.00              Lunsj

11.30              Soving for de som har behov/frilek for de som ikke sover

13.30              Bleieskift og håndvask

14.00              Mellommåltid

14.30              Frilek/Utetid

16.30              Barnehagen stenger

 

Måltider:

Lunsj: Vi serverer lunsj hver dag. 1-2 ganger i uka har vi varmmat. Øvrige dager har vi brødmat, hjemmebakt brød/rundstykker med variert og sunt pålegg, grønnsaker/frukt til hvert måltid.

Mellommåltid: Vi serverer frukt, smoothie, grove muffins/vafler eller knekkebrød med enkelt pålegg.

Vi ser på måltidene som en viktig arena for læring. Vi øver på å vente på tur, sende hverandre pålegg, hjelpe hverandre og lære å smøre sin egen mat (selvstendighetstrening.)

Soving i barnehagen: her i barnehagen sover barna ute i egne vogner. Vi har sovevakt som er ute med de sovende barna.

 

Vi arbeider etter rammeplanen for barnehagen ,barnehageloven, FNs barnekonvensjon og utarbeider egen årsplan. Vil du/dere vite mer om vårt arbeid, les i årsplanen våres.

 

Tlf Regnbuen: 66 10 78 34 / 91 39 47 86

Tlf Solstrålen: 66 10 78 35 / 91 51 24 37

 


Publisert: 06.09.2017 08:55:28
Sist endret: 06.09.2017 08:55