Innhold

Barnehagens verdigrunnlag 

I Vilberg barnehage setter vi lekens verdi høyt. Vi ser på lek som den viktigste aktiviteten i barnehagen.  Vi skal tilrettelegge for barnas frie lek og vi skal være tilstedeværende og deltakende voksne som følger med på barnas lek.

Vi er trygge voksne som tar barn på alvor, vi gir profesjonell omsorg og sørger for at barn opplever trygghet, forståelse og empati. På den måten er vi gode rollemodeller for barn. Vårt oppdrag er å gi barn erfaring i å stå opp for egne meninger og ta kloke valg på vegne av seg selv og andre.

Barn i vår barnehage skal få oppleve mestring, for å få til det skal personalet legge til rette for at barn får akkurat passe utfordringer.

Mennesker er forskjellige og vi handler på forskjellige måter. I vår barnehage skal vi synliggjøre forskjeller og likheter, vise toleranse og snakke sammen slik at man unngår fordommer, barn skal bli sett og anerkjent for den de er.

Uteområde/turområde

Barnehagen har et stort og fint uteområde med utfordringer for liten og stor. Vi har også tilgang til et kommunalt friareal rett utenfor gjerdet, der har vi en lavvo som kan brukes sommer og vinter. Om vinteren fyrer vi opp i ovnen slik at det er godt og varmt å sitte der og spise maten vår.

Småbarnsavdelingene bruker dette området ofte til sine turer.

En populær uteaktivitet for barn og voksne om vinteren er å gå på ski! Barna har med egne ski, eller kan få låne av barnehagen.

For litt lengre turer benytter vi oss av noe vi kaller Spøkelsesskogen. Der har vi bålplass, gapahuk, balansetau, lekemuligheter og ulendt terrenget som byr på fine utfordringer for alle. Vi bruker også diverse andre lekeplasser i nærmiljøet vårt.

Andre ganger legger vi turen til miljøstasjon, bibliotek, togstasjon og Sundtoppen som er i nærmiljøet vårt.

Årsplan

Her finner du Vilberg barnehages årsplan. Den er personalets viktigste arbeidsredskap og forteller hva vi legger vekt på og hvordan vi jobber. Årsplan 22-23.pdf


Publisert: 07.03.2019 13:00:48
Sist endret: 24.06.2022 13:21