Innhold

Lavvoen vår er i flittig bruk

Tilvenning: barnehagen legger vekt på trygghet i tilvenningsprosessen.  I samarbeid med foreldrene vil barnets beste ligge til grunn og derfor vil det tas individuelle hensyn til barnets behov.

Overgang til skolen: sammen med foreldrene vil barnehagen legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang til skole og SFO. Barnehagen samarbeider med skolene i kommunen. Det blir gjennomført overgangsmøter med skolen der det er behov. Barnehagen bidrar til at barna kan begynne på skolen med tro på egne evner og nysgjerrighet.

Uteområdet: Uteområdet til barnehagen har stor tumleplass, det er klatrestativ, husker, sandkasse og sklier. Vi har også en fotballbane med mål. Det er noen grovmotoriske utfordringer som barna kan øve seg på. Om våren sår vi egne grønnsaker som vi kan følge gjennom prosessen. Vi går turer i nærmiljøet, blant annet går vi til «spøkelsesskogen» der vi har gapahuk og bålplass. Det er kupert og gir god motorisk trening samtidig som stedet stimulerer fantasien til lek. Vi har også en lavvo som er rett ved barnehagen, der vi kan spise matpakka vår. Vi er en sentumsnær barnehage med mulighet for å gå på biblioteket og andre tilbud som er passende for barn.

Grupper: To dager i uka er vi delt inn i aldersdelte grupper på tvers av avdelingene. Alle grupper har en fast turdag der vi tar nærmiljøet i bruk. De eldste barna har en dag med førskole der det blant annet er fokus på samarbeid og selvstendighet.

Måltider: Barnehagen følger retningslinjene til helsedirektoratet. Vi ser på måltidene som en viktig arena for læring. Måltidet er også med på å fremme språkutviklingen og vi øver på turtaking, hjelpe hverandre og selvstendighet.

Lunsj: barnehagen server lunsj hver dag, 3 dager i uka er det varmmat. Øvrige dager er det brødmat, hjembakt brød/rundstykker med variert og sunt pålegg. Grønnsaker/frukt til hvert måltid.

Fruktmåltid: vi server forskjellig frukt og litt lett mat som for eksempel knekkebrød med enkelt pålegg.

Soving: selv om barna begynner å bli store, kan enkelte fortsatt ha behov for en dupp. De sover ute i egen vogn etter lunsj.

Dagsrutine

6.30                Barnehagen åpner

6.30-8.30       Frokost for barn som har behov

9.00                Aktivitetsgrupper/ frilek/utetid

11.00              Samling og håndvask

11.30              Lunsj

12.30              Utetid/Frilek

14.30              Mellommåltid

15.00              Frilek/Utetid

16.30              Barnehagen stenger.

Vi arbeider etter rammeplanen for barnehagen, barnehageloven, FNs barnekonvensjon og utarbeider egen årsplan.

Vil du/dere vite mer om vårt arbeid, les i årsplanen vår.

 

Tlf Måneskinn: 915 24 578

Tlf Stjerneskudd: 913 31 609


Publisert: 12.12.2016 10:44:57
Sist endret: 30.06.2021 13:59