Byggesak

Kontaktinformasjon:

post@eidsvoll.kommune.no

Telefon: 66 10 70 00

Telefonvakt:

tirsdag og torsdag
kl. 13.00 - 15.30

Nytt saksbehandling- og arkivsystem

Eidsvoll kommune har nylig byttet saksbehandling- og arkivsystem. Det kan derfor ta noe lengre tid enn vanlig å få tilbakemelding  på henvendelser til byggesaksavdelingen.

 

Har du spørsmål?

Se om ditt spørsmål ligger under "Vanlige spørsmål og begreper".

Vi anbefaler at du går inn på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside (dibk.no). Der finner du nyttig info og ulike veiledningsverktøy, se for eksempel hva du kan bygge uten å søke.

Spørsmål om byggesak sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no. Husk å oppgi byggested, hva du vil bygge og eventuelle spørsmål.

 

Skal du leie ut?

Rom som leies ut må være godkjent til varig opphold. Før du leier ut kjeller, loft eller garasje må du derfor søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Les mer om bruksendring under "Tiltak jeg kan søke om selv".